Säsong

Zoner

Plasts nummer

Svenska kronor

Zon 6

33 37 43 44 49-53 57-61

64-67 71-75

8330kr

Zon 5

1-4 9 11 14 16 19 100 101 107-121

8940kr

Zon 4

5 10 15 20 32 36 42 48 56 63 70

9350kr

Zon 3

150-155 179 190-194

10350kr

Zon 2

156-160 200-201

10950kr

Zon 1

161-168 195-199 202-203

11970kr

 

 

 

Vinterförvaring

 

1100kr

El / kwt

 

1,70kr

Bryggplats

 

från 750kr

 

 

 

Va

nära

naturen

Ekeby

Camping

Säsongscamping

 

Från första maj till tredje helgen i september (tjugo veckor och två dagar) kommer det cirka åtti ekipage med famlijer, pernsonärer, ensamstående och par till campingen för att "vara nära naturen"

vila och byta miljö från vardagen.

Här kommer några upplevelser på vad som kan innträffa när det är säsongare i farten.

Det kan ju bli frågan om byte av plats och en vår dag 2013 fick jag se en underlig formation... Från receptionens altan, ser jag hur ett trägolv lyft upp av 24 hjälpande händer. För att flyttas till den nya platsen de beställt. Det ser rätt roligt ut på håll. Fantastiskt vad hjälpsamma det är vad de är.

Några av våra gäster är oerhört trogna gäster, 39 år , inte illa det! Själv klart är det de som provar säsong för ett eller några år.